Category: Shona Totems

Gumbo Madyirapazhe 30

Gumbo Madyirapazhe

Gumbo Madyirapazhe
Mazvita Gumbo,
Maita zvenyu Madyirapazhe ,
Shava huruyakapamba Gona Gararamasango,
Chipauro chamafuta Chikodza mhandara,
Godza muto mhuru inobva Gona,
Vezheve tsuku,

ishwa beta 14

Beta/Dhliwayo/Ishwa

Beta/Dhliwayo/Ishwa,
Aiwa tafara, Ishwa,
Dhliwayo, matifadza,
Maita vari Chimanimani,
Vakabve Mbire,
Maita Mutore,

Soko Vhudzijena 0

Soko Vhudzijena

Soko Vhudzijena ,
Eee, maita Shoko Vhudzijena,
Ewoi Soko,
Makwiramiti, mahomu-homu,
Vanopona nekuba,

3

Moyo Mukumbuzi

Hekani Mukumbudzi,
Vaera Moyo,
Vari Zvihota,
Vanoswera kuteverwa nevakadzi,
Hekani Mukumbudzi,

2

Tsiwo Gushungo

Maita Gushungo,
VokwaNzungunhokotoko,
Muchero waNegondo,
Maita Tsiwo,
Usavi hwavamwe varume,

0

Tembo Wakapiwa

Hekani Tembo,
VokwaChivara,
VokwaMudzinganisagumbo,
Vari Machecheche,
Machera,